Podpora regionální gastronomie je jedním z dominantních cílů občanského sdružení Gastronomia Bohemica.

Motto aktivit podporovaných sdružením Gastronomia Bohemica zní:
„Obohacovat pobyty turistů v Česku o typicky českou gastronomii nabízenou z tradičních českých surovin v typických českých pohostinstvích a aktivně prosazovat změny ve zvyklostech a předpisech pro realizaci tohoto záměru.“

 

Propagace pouze gastronomie, bez propojení s cestovním ruchem, je samoúčelná, a věnují se jí nyní především masové sdělovací prostředky a je předmětem jejich konkurenčního boje. V tomto směru však gastronomické aktivity nabízejí italskou kuchyni, vaření za málo peněz, apod. Jen několik takových aktivit můžeme považovat za podporu české gastronomie a podpora regionální kuchyně je výjimkou. A právě spojení tradiční regionální gastronomie s cestovním ruchem je předmětem zájmu sdružení Gastronomia Bohemica.

                                                                                                                     

 

 

 

Představení GaBo

Podpora regionální gastronomie je jedním z dominantních cílů občanského sdružení Gastronomia Bohemica.

Motto aktivit podporovaných sdružením Gastronomia Bohemica zní:
„Obohacovat pobyty turistů v Česku o typicky českou gastronomii nabízenou z tradičních českých surovin v typických českých pohostinstvích a aktivně prosazovat změny ve zvyklostech a předpisech pro realizaci tohoto záměru.“

 

Propagace pouze gastronomie, bez propojení s cestovním ruchem, je samoúčelná, a věnují se jí nyní především masové sdělovací prostředky a je předmětem jejich konkurenčního boje. V tomto směru však gastronomické aktivity nabízejí italskou kuchyni, vaření za málo peněz, apod. Jen několik takových aktivit můžeme považovat za podporu české gastronomie a podpora regionální kuchyně je výjimkou. A právě spojení tradiční regionální gastronomie s cestovním ruchem je předmětem zájmu sdružení Gastronomia Bohemica.

                                                                                                                     

 

 

 

Hlavní cíle Gastronomie Bohemica:

 

Zvyšovat nabídku kvalitní české kuchyně s ohledem na význam regionální gastronomie v cestovním ruchu

Cílem je:

 • zkvalitňování povědomí odborné i laické veřejnosti o české regionální gastronomii
 • oslovovat odbornou veřejnost s cílem zvyšování autority regionální gastronomie v cestovním ruchu
 • spolupracovat s profesními asociacemi a odbornými skupinami v příslušných oborech za účelem podpory regionální gastronomie
 • vytipovat typické regionální zemědělské produkty využitelné v regionální gastronomii a tuto databázi udržovat

 

Přispívat k oživování venkovských hostinců a restaurací s využitím místních produktů v gastronomii

Cílem je:

 • přispívat ke zlepšení standardu obsluhy a servisu v regionálních restauracích a oživení venkovských hostinců s odpovídajícím prostředím a kulturou nabídky
 • zavádět regionální speciality do jídelníčků místních hostinců a restaurací
 • navrhovat a spoluorganizovat marketingové aktivity a kampaně ve vybraných restauracích a hostincích a ukázkami technologie přípravy jídel za účasti novinářů, zástupců cestovních kanceláří či zážitkových agentur
 • organizovat vzdělávací aktivity pro personál hostinců a restaurací za účelem přípravy tradičních regionálních jídel s jejich přizpůsobením k současným trendům v oblasti racionální výživy

 

Podporovat regionální ekonomiky vytvářením podmínek pro rozvoj regionální gastronomie v současnosti

S cílem:

 • přispívat ke zvyšování využití regionálních zemědělských produktů v regionálních kuchyních
 • analyzovat legislativní prostředí souvisejících s realizací regionální gastronomie v praxi (např. nabízení domácích sýrů, mléka od krav, provádění zabíjaček na veřejných prostranstvích, podpora tradičních technologií přípravy jídel)
 • připravovat podnikatelské subjekty a regiony na období, kdy se již nebude moci spoléhat na různé dotační tituly
 • zprostředkovávat obchod a hledání obchodních příležitostí pro všechny subjekty v regionální gastronomii, spojovat výrobce a odběratele
 • podporovat rozvoj regionální potravinářské malovýroby ve prospěch regionální gastronomie
 • poskytovat jednotlivcům a podnikatelským subjektům kvalitní, objektivní a spolehlivé informace v oblasti regionální gastronomie

 

Přispívat k výběru, zprostředkování a vzdělávání lidských zdrojů pro českou gastronomii

Cílem je:

 • pozitivně motivovat žáky a studenty k spotřebě výrobků české gastronomie a k podnikání v oblasti gastronomie na bázi typické regionální kuchyně
 • aktivizovat regionální manažery cestovního ruchu za účelem prosazování gastronomie jako marketingového nástroje pro rozvoj domácího a příjezdového cestovního ruchu
 • vyhledávat pracovní síly pro podnikatele v gastronomii a příbuzných oborech
 • organizovat e-learning

 

Zprostředkovávat prezentaci české gastronomie na domácím a zahraničních trzích formou vybraných marketingových nástrojů

Cílem je:

 • prezentace turistického potenciálu regionů se zaměřením na regionální gastronomii na výstavách a veletrzích „mimo“ cestovní ruch
 • vydávání regionálních kuchařek s dominantním zvýrazněním vybraných regionálních surovin, regionálních potravin a různými způsoby oceněnými potravinami a výrobců a dodavatelů surovin
 • sestavování menu na základě komodit pěstovaných místními výrobci pro potřeby hostinců a restaurací
 • propagovat recepty na regionální jídla doplněné o popisy výroby a zpracování regionálních surovin (důraz na ekonomickou výtěžnost z jejich výroby), zvýraznit racionální výživu, apod.
 • podporovat regionální zážitkovou gastronomii, jako jeden z hlavních motivátorů k pohybu turistů po Česku
 • organizování městských akcí se zaměřením na regionální gastronomii a nabídku regionální flory a fauny využitelnou v kuchyni (akce nejen obohatí nabídku pořádaných akcí, ale také akční formou nabídnou regionální kuchyni obyvatelům a návštěvníkům míst, umožní podnikatelům prodávat své produkty, prezentují veřejnosti způsoby přípravy regionálních jídel za účastí významných a veřejně známých kuchařů a s využití celebrit; akce mají nejenom prezentační charakter, ale také přispějí k zvýšení ekonomické výtěžnosti z cestovního ruchu).
 • organizování akcí v příhraničí s nabídkou regionálních specialit a ve spolupráci se sousedním zahraničním regionem
 • poradenská činnost v oblasti atraktivní a účinné formy prodeje výrobků, surovin a jídel

Partneři

Česká chuťovka  - www.ceskachutovka.cz

 

 

 

www.hotely-krumlov.cz